726176_76606187
2534640622_3d43e24f8e_b
25675743_965d3fb1a6_b

  PUL HQB+

  PUL HQB+ is een afkorting van Productores Unidos Cooperative Agraria Ltd en High Quality Beef. High Quality Beef, ook wel chilled of hilton beef genoemd, verwijst naar de Europese Unie regeling voor import uit derde landen van hoogwaardige gekoelde rundvleesdelen. Het plus (+) teken staat voor de selectiemethodes van het dier en het eindprodukt.

  Manier van veeteelt

  Zeer extensief. Kuddeverband. Gemiddelde oppervlakte pampa per dier bedraagt meer dan 1 hectare. Krachtvoer, zowel dierlijk als plantaardig wordt niet gebruikt. Voornaamste redenen voor vermijding van krachtvoer:

  • Aanzienlijk duurder in vergelijk met plantaardige natuurlijke gewassen
  • Pampa is 12 maanden per jaar bruikbaar
  • Afwezigheid van stallen en logistieke middelen


  Verwerking en controles van vee en vlees

  Het Scientific Steering Committee van de Europese Commissie heeft Uruguay ingedeeld in de laagste geografische BSE risico klasse (GBR I). Alle SRM (Specified Risk Material) wordt tijdens de verwerking verwijderd. Uiteraard wordt voldaan aan alle eisen die de Europese Commissie stelt aan landen en slachthuizen die rundvlees exporteren naar de Europese Unie. De antemortem, postmortem en vleescontroles volgens HACCP en ISO normen staan onder toezicht van zowel de Uruguayaanse Ministeries van Landbouw en Volksgezondheid, de Europese Commissie en het United States Department of Agriculture. Daarnaast worden de veehouders die EKO gecertificeerd zijn, gecontroleerd door Skal. Voor, tijdens en na aankomst in Nederland controles door de volgende instanties: PVE, Douane, RVV/LNV, Veterinaire Hoofdinspectie/WVC.